BT360 er en arbeidsplattform med verktøy for økonomisk innsikt, god kontroll og utvikling av bedriften.
På BT360 lagres all informasjon trygt.
Fagstoff og dokumentmaler er integrert.
BT360 skaper god dialog og samhandling. Verktøyene er pedagogisk tilrettelagt og kan deles effektivt med andre.
Wilhelm Nyquist, Senior Manager KPMG