Er det noen risiko i årsregnskapet?

Se regnskapet i et helhetsperspektiv og identifiser faresignaler

Med Regnskapsanalysen fra BT360 kan du også vurdere utbyttekapasitet i lys av forsvarlig egenkapital og likviditet. Legg inn dine kommentarer til regnskapet og lag en god oppsummering. Hvor detaljert rapport du vil ha velger du selv. Med Regnskapsanalysen skaper du en god merverdi i årsregnskapet både internt og eksternt.

;