Slik jobber du effektivt fra årsoppgjørsprogrammet

Få en god økonomisk helsesjekk på BT360 direkte fra ditt årsoppgjørsprogram.

Heldig er du som benytter årsoppgjørsprogrammene Maestro, Visma Finale eller Cantor. Med et par tastetrykk får du en 1-siders økonomisk helsesjekk av bedriften.

Med tilgang til BT360 Analyse får du i tillegg:

  • Drill down innen hvert risikoområde
  • Dokumentasjon og oppsummering av den økonomiske utviklingen og vurdering av utbyttekapasitet / forsvarlig egenkapital
  • Fleksible rapporter og grafer med ditt firmas logo (etter ønske)
  • Delingsfunksjonalitet
  • Oppslag på fagsupport
  • Gjenbruk av tallgrunnlaget i andre verktøy: Benchmarking, Økonomisimulering, Planlegging & prognose.

Ta kontakt om du ønsker mer enn en gratis 1-siders analyse. Få 25% rabatt på abonnementet ved bestilling i januar 2019.

Nedenfor ser du hvordan du får tilgang til analysen fra de ulike årsoppgjørsprogrammene.

;