Få årsprognose og identifiser risikoområder

NY, effektiv løsning for å lage års-prognose basert på endring hittil i år sammenlignet med i fjor.

Året nærmer seg slutten. For de fleste selskaper er det da naturlig å stille seg følgende spørsmål:

       Hvordan ligger vi an sammenlignet med fjoråret?

       Hvordan blir året som helhet?

       Hvilke tiltak vurderes og hvilken effekt vil de ha?

I verktøyet Planlegging & prognose har vi nå lansert en NY, effektiv løsning for å lage års-prognose basert på endring hittil i år sammenlignet med i fjor. Du får synliggjort hva som kreves resten av året for å oppnå prognosen og innspill for å vurdere om prognosen er realistisk.

Prognosen du etablerer kan kjøres direkte i verktøyet Regnskapsanalyse med risikovurdering for å få en objektiv vurdering. Enkel kommentarfunksjonalitet og fleksible rapporter med din egen logo følger alltid med i verktøyene på BT360.

;