Arkivfunksjon for god oversikt

Med den nye arkivfunksjon kan du arkivere firmaer, analyser, rapporter og datagrunnlag for kun å ha fokus på det som er mest aktuelt. Med ett tastetrykk kan du vise det du har arkivert.

Når du har benyttet BT360 for et selskap over tid, vil du gjerne ha utført analyser av mange ulike firmaer – både firmaer du har et direkte forhold til selv, og firmaer som du kanskje har benyttet i en benchmarking eller gjort en «ekstern» regnskapsanalyse av. Alle firmaer du har jobbet med på BT360 legges automatisk i oversikten over Lagrede firmaer. Da kan den totale oversikten bli lang. Ved å benytte arkivfunksjonen «Bare vis Mine firma» kan du velge å kun vise de selskapene du ønsker. Hvis du eksempelvis er revisor eller regnskapsfører er dette en fin måte å få oversikt over din egen kundeportefølje (som du da også kan sortere etter risikorating). Ved ett tastetrykk kan du vise alle firmaene igjen. I det første skjermbildet nedenfor vises bare «mine firma», mens i det andre skjermbildet vises alle du har gjort en analyse av på BT360.
Når du har benyttet BT360 for et selskap over tid, vil du gjerne ha utført mange analyser (med ulike verktøy), ha generert mange rapporter (til pdf) og benyttet mange datagrunnlag (helårstall og delårstall). Da kan den totale oversikten og historikken bli lang. Ved å benytte arkivfunksjonen for henholdsvis Analyser, Rapporter og Datagrunnlag kan du velge å kun du velge å arkivere det som ikke lenger er det mest aktuelle. Du får da god oversikt over det du ønsker å jobbe med samtidig som du ved ett tastetrykk kan vise arkivet og med det se alt du tidligere har gjort. I det første skjermbildet nedenfor vises ikke innhold som er arkivert, men i det andre skjermbildet vises også det som er arkivert.
;