Virksomhetskontroll: nytt verktøy lansert på BT360

Med alt samlet på ett sted – i skyen – slipper du å lete etter bedriftens avtaler og dokumenter, eller glemme tidsfrister. BT360 Virksomhetskontroll er et fleksibelt samhandlings- og arkivsystem.

Virksomhetskontroll gir deg:

  • Struktur og oversikt over firmaets avtaler og dokumenter
  • Informasjon tilgjengelig uavhengig av person, BT360 kan deles
  • Meldings- og varslingsfunksjon med påminnelse til den som skal gjøre noe og hva det gjelder
  • Fagstoff og dokumentmaler med ideer og konkrete forslag

Se mer eller send mail til kontakt@bt360.no

«Med BT360 Virksomhetskontroll har vi fått god struktur og oversikt over leverandør- og kundeavtaler, alle sentrale dokumenter for styret osv. Og ikke minst – informasjonen er tilgjengelig for de som trenger den både internt og i styret. Dette er effektivt, tidsbesparende og ikke lenger personavhengig. Vi liker veldig godt varslingssystemet med påminnelse når noe bør gjøres og hvem som bør gjøre det. Løsningen er i det hele tatt meget god for en SMB-bedrift og til en fornuftig pris».
Rizalina Jenssen, Daglig leder Asor Helse AS
;