Økonomisk historikk og framtid i samme klikk

Planlegging & prognose er lansert i ny og forbedret versjon.

De mest sentrale endringene er:

  • Dynamiske og fleksible grafer innenfor områdene: Inntekter & marginer, Kostnader, Likviditet, Finansiering
  • Konverteringsmotor der saldobalanser fra de fleste regnskapssystemer gjøres om til regnskapslinjer
  • Bedre flyt

«Dette skybaserte verktøyet er veldig nyttig. Her får jeg sammenstilt delårs- og helårstall, prognoseforslag for året, mange rapporter som kan tilpasses min bruk, og ikke minst grafiske presentasjoner som bidrar til god dialog. Alt sammen med få tastetrykk. Dette er et verktøy med mange anvendelsesområder og god effektivitet».
Erling Sandberg, Daglig leder/partner, Sandberg revisjon & rådgivning


;