Deling av innhold på BT360

Du kan nå dele analyser, rapporter og datagrunnlag med andre sånn at dere kan jobbe effektivt sammen.

Du kan nå dele innhold på BT360 med andre. Noen brukseksempler:

  • Du jobber med en analyse og skriver kommentarer til denne. Du ønsker at en kollega skal kvalitetssikre eller jobbe videre med denne.
  • En kollega trenger det samme datagrunnlaget (helårstall og delårstall) som deg for å gjøre sine egne analyser på BT360
  • Du har laget en pdf-rapport som du ønsker å dele (med en kunde, banken eller andre)


Med den nye delingsfunksjonen på BT360 kan du dele det innholdet du vil med andre. Du skriver inn vedkommende sin e-postadresse (hvis dere er registrert i samme firma / avdeling på BT360 kommer mailadressene opp automatisk), velger om personen skal ha lese-, skrive- eller administratortilgang (se skjermbilde nedenfor), og kan skrive en kort melding til mottager. Mottager får en e-post med en lenke som går til BT360, logger seg inn og aksepterer tilgangen du har gitt. Hvis den du har delt med ikke har en bruker på BT360 fra før, kan denne automatisk opprette en bruker og se hvilket innhold du ønsker å dele. For å få tilgang til innholdet kreves at vedkommende tegner et abonnement.
;