Få "kontroll" på fremtiden og god dialog med banken – Gratis likviditetsbudsjett

Situasjonen i samfunnet og næringslivet er brått endret. For å sikre bedriften best mulig er det nå viktig å vurdere hvilke grep som bør tas. Her får du tips til dialogen med banken og verktøy som støtter deg.

Vi har de siste dagene pratet med en av de største bankene i landet. De får mange henvendelser disse dagene. I sine beslutninger vil bankene typisk være opptatt av:

  1. Dokumentasjon av om bedriften har slitt i forkant eller om den har utfordringer som følge av den akutte situasjonen. Bruk BT360 Analyse (Regnskapsanalyse med risikovurdering) for å dokumentere situasjonen per 31/12.
  2. Beskrivelse av hvordan bedriften kan bli påvirket
  3. Dokumentasjon av hvilke tiltak bedriften gjør selv
  4. Likviditetsbudsjett. Bruk BT360 Likviditetsbudsjett 12 mnd.
  5. Dokumentasjon av hvilken «buffer» bedriften har for å klare seg (i bedriften og blant eiere).
  6. Dokumentasjon av sannsynligheten for at det bygges opp et etterspørselsetterslep som vil «booste» omsetningen når markedet normaliserer seg.

Vi vil hjelpe bedrifter og deres rådgivere i disse krevende tider:​

DE 50 FØRSTE SOM HENVENDER SEG FÅR «BT360 LIKVIDITETSBUDSJETT 12 MND.» GRATIS I 1 MND.
Pris ut 2020: 1.490,- ekskl. mva per bruker
.


Det er krevende tider, men dette skal vi sammen komme oss gjennom. Lykke til alle sammen!

Kontakt oss gjerne: kontakt@bt360.no

;