Få faglig trygghet når du bruker verktøyene

For alle verktøy i BT360 Analyse finner du nå «Formeloversikt – Alfabetisk – med beskrivelser» i venstre marg under Hjelp. Denne gir deg alle nøkkeltallsformlene med god beskrivelse og tommelfingerregel for hvilke nivåer som vurderes å være Bra, Middels eller Dårlig.

;