Del innhold på BT360 med hverandre

Når du har «delt» innhold på BT360 med noen, fremgår det med det nye «delingssymbolet». Symbolet vises i oversiktene for Analyse, Rapport og Datagrunnlag. På den måten kan du jobbe enda mer effektivt. Når du deler, velger du hvilken tilgangsrolle vedkommende skal ha – Lese/Skrive/Administrator. Du kan når som helst forandre eller fjerne delt rolle og tilgang.

;