Ny versjon av BT360 Verdiberegning (v8.7)

Ny versjon inkluderer blant annet rettelser for utskrift. Husk alltid å last ned siste versjon når du skal gjøre en verdiberegning.

;