Flere konkurser i 2019?

Varehandelen sliter for tiden med lav inntjening og mange konkurser. Hvordan blir fortsettelsen og ringvirkningene til andre bransjer? BT360s regnskapsanalyse, som både kan benyttes på historiske tall og prognose, er et effektivt verktøy for å vurdere og dokumentere en bedrifts konkursrisiko.

Det er fornuftig å gjøre en regnskapsanalyse så snart 2018-tallene for en bedrift foreligger. I tillegg kan du med BT360s verktøy få hjelp til å etablere en prognose for 2019 og gjøre en regnskapsanalyse av denne. Illustrasjonen nedenfor viser deg hvordan du kan gjøre dette: 

Det har den senere tid blitt diskutert om nye, alternative nøkkeltall til de tradisjonelle, kan bidra til bedre vurdering av konkursrisiko. Regnskapsanalysen fra BT360 har i mange år hatt fokus på nøkkeltall med reell utsagnskraft, da en del tradisjonelle nøkkeltall ikke alltid er like pålitelige. Likviditetsreserve, belåningsreserve og kontantstrømanalyse er sentralt. Nedenfor ser du hvordan dette beregnes i analysen:

Kombinasjonen av ulike nøkkeltall gir større utsagnskraft enn enkeltstående nøkkeltall alene. For å reflektere dette fokuserer BT360s regnskapsanalyse på fem indikatorer som gir innsikt i ulike sider av en bedrifts økonomi. Risikoscoren for hver av disse indikatorene er basert på kombinasjoner av relevante nøkkeltall. Nedenfor ser du hvilke kombinasjoner av nøkkeltall som utgjør grunnlaget for de respektive indikatorene:

    ;