Prøv BT360 gratis i 24 timer

Lager profil
En uventet feil oppstod. Kontakt brukersupport for assistanse.
Denne e-postadressen er allerede registrert.
Har du glemt passordet? Klikk Logg inn i toppmenyen og deretter Glemt Passord.
Ditt telefonnummer er allerede registrert på en bruker
Bruker opprettet. Du vil motta en e-post om kort tid med mer informasjon.

Om BT360

BT360 er en skybasert arbeidsplattform med verktøy for økonomisk innsikt, god kontroll og utvikling av bedriften.

På BT360 lagres all informasjon trygt. Fagstoff er integrert i de ulike verktøyene for å gi brukeren bedre faglig forståelse og praktiske løsninger. I tillegg tilbyr vi eKurs i samarbeid med Revisorforeningen samt bedriftsinterne kurs på forespørsel.

Vi er en liten organisasjon som jobber med et nett av fagfolk og utviklingsmiljøer. Våre verktøy er utviklet gjennom inngående samtaler med våre kundemiljøer. BT360 er bygget i nært samarbeid med vår teknologipartner BOUVET ASA. I deres utviklings- og driftsmiljø tilrettelegges løsninger for morgendagens teknologi. Sikkerhet i datatrafikk og lagring prioriteres meget høyt.

Vi samarbeider også tett med andre programvareleverandører for at våre brukere skal få en effektiv arbeidsflyt. Vi har blant annet automatisk tallflyt fra årsoppgjørsprogrammene Maestro, Visma Finale og Cantor.

Hvorfor navnet BT360?

BT står for Business Tools, og det er nettopp forretningsorienterte verktøy for effektiv styring og utvikling av bedrifter vi leverer. 360 reflekterer at vi både må lære av historien og evne å se fremover, samtidig som vi noen ganger må heve oss for et helikopterperspektiv og andre ganger søke ned i detaljene for å forstå årsaker. Videre gjenspeiler 360 at vi setter bedriften i sentrum, og legger til rette for god dialog og samhandling både innad i bedriften og mellom bedriften og deres rådgivere (revisor, regnskapsfører, bank osv.). Dette gjør vi både ved fleksible rapportløsninger med kommentarer og funksjonalitet for meldinger, varsling og deling av innhold (med rollestyring).

;