Partnere

Gode løsninger utvikles i fellesskap. Våre partnere bidrar til gode kundeopplevelser.

Bisnode logo
Bisnode er en av Europas største leverandører av digital forretningsinformasjon, både bedrifts- og forbrukerinformasjon.
Bouvet logo
Bouvet er et norsk konsulentselskap som bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer. Bouvet designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon.
Cantor logo
Ledende leverandør av moderne it-baserte økonomistyringsverktøy på områdene årsoppgjør, budsjett, konsolidering, regnskapsrapportering og likviditetsstyring.
Finale logo
Programvare fra Finale Systemer as overtar der økonomisystemene stopper, og hjelper deg videre i finalen med årsregnskaper, noteopplysninger, ligningsoppgaver, skatteberegning, avstemming, dokumentasjon, analyse- og nøkkeltallrapporter, grafer, års- og perioderapporter, konsernregnskapet, avskrivninger, driftsmiddeloversikt, aksjeoversikt, kontantstrømoppstilling m.m.
Maestro logo
Maestro er totalleverandør innen økonomisk programvare og markedsledende innen Årsoppgjør.
Revisorforeningen logo
Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for godkjente revisorer i Norge. Revisorforeningen driver utstrakt informasjons- og veiledningsvirksomhet og stiller høye faglige og etiske krav til sine medlemmer.
Visma logo
Vi leverer tjenester innen programvare, outsourcing og konsulentvirksomhet.
;