Priser

BT360 Virksomhetskontroll
Per måned Kr 890*
Kommentarer Pris for flere org.nr - 450/stk. (ubegrenset ant.brukere)
BT360 Analyse
Per måned Kr 490**
Kommentarer Ekstra brukertilgang – kr 350/stk.
BT360 Verdiberegning
Per måned Kr 290**
Kommentarer Ekstra brukertilgang – kr 170/stk.
Få tilgang
*) Priser per organisasjonsnummer faktureres for 12 mnd om gangen
**) Priser per bruker faktureres for 12 mnd om gangen
Alle priser er ekskl. mva.
Sikkerhet er viktig på BT360. Brukertilgangen er personlig og må i henhold til våre Standard leveringsvilkår ikke deles med andre.
;