Prøv BT360 gratis i 24 timer

Lager profil
En uventet feil oppstod. Kontakt brukersupport for assistanse.
Denne e-postadressen er allerede registrert.
Har du glemt passordet? Klikk Logg inn i toppmenyen og deretter Glemt Passord.
Ditt telefonnummer er allerede registrert på en bruker
Bruker opprettet. Du vil motta en e-post om kort tid med mer informasjon.

BT360 Analyse

Verktøy for analyse av økonomisk utvikling, simulering, sammenligning og forventninger.

 • Rask økonomisk helsesjekk - Drilldown og fagsupport etter behov
 • Fleksible rapporter med kommentarfunksjonalitet og ditt firmas logo
 • Direkte tallflyt fra årsoppgjørs-programmer og regnskapsregisteret
 • Fagstoff og sjekklister er inkludert

«Jeg er meget fornøyd med denne måten å rapportere på. God analyse og fleksibel kommentarfunksjonalitet, både for regnskapslinjer og oppsummering, gjør at verktøyet er effektivt for egen dokumentasjon så vel som for dialog med kunden. Skal jeg trille terning så blir det en sterk femmer, man må jo alltid ha litt å strekke seg etter….»

Thomas F. Svenkesen, Manager i BDO

Alt tekst
../../Static/img/external/regnskapsanalyse/slide1.png
../../Static/img/external/regnskapsanalyse/slide2.png
../../Static/img/external/regnskapsanalyse/slide3.png
../../Static/img/external/regnskapsanalyse/slide4.png
../../Static/img/external/regnskapsanalyse/slide5.png
../../Static/img/external/regnskapsanalyse/slide6.png
../../Static/img/external/regnskapsanalyse/slide7.png
 • Hvor stor resultat- og likviditetseffekt har endringer i pris, volum, faste kostnader, lagertid og kredittider til kunder og leverandører? Dette verktøyet gir deg svarene på få sekunder.
 • Avdekk sårbarhet og se muligheter
 • Tallflyt fra årsoppgjørsprogrammene eller fra Regnskapsregisteret (eller manuell input)
 • Fleksible rapporter med kommentarfunksjonalitet og ditt firmas logo

«På noen få sekunder ser du effekten av simuleringene. Enkelt verktøy som er perfekt for dialogen internt og mellom kunden og revisor/regnskapsfører/bank. Kan benyttes direkte i møter.»

Alt tekst
../../Static/img/external/oekonomisimulering/slide1.png
../../Static/img/external/oekonomisimulering/slide2.png
../../Static/img/external/oekonomisimulering/slide3.png
../../Static/img/external/oekonomisimulering/slide4.png
 • Hvordan er dine prestasjoner sammenlignet med konkurrentene?
 • Sammenligning er nyttig for å forstå et selskap bedre (sitt eget eller andres). Viktig for å kunne tilegne seg ”beste praksis”.
 • ”Bransjesnitt” kan være misvisende pga. manglende sammenlignbarhet. Velg inntil 10 bedrifter du ønsker å sammenligne
 • Fleksible rapporter med kommentarfunksjonalitet og ditt firmas logo

«På et par minutter får du sett selskapet opp mot de det er naturlig å sammenligne seg med. Dette er både interessant og nyttig.»

Alt tekst
../../Static/img/external/benchmarking/slide1.png
../../Static/img/external/benchmarking/slide2.png
../../Static/img/external/benchmarking/slide3.png
../../Static/img/external/benchmarking/slide4.png
../../Static/img/external/benchmarking/slide5.png
 • Analyse av regnskapstall og nøkkeltall hittil i år vs. hittil i fjor
 • Effektiv utarbeidelse av prognose for året (med integrerte sjekklister)
 • Delårstall (fra de fleste regnskapssystemer) og helårstall hentes raskt inn
 • Fleksible rapporter med kommentarfunksjonalitet og ditt firmas logo

«Effektivt verktøy for å gjøre en «hittil i år analyse» og for å danne seg et bilde av hvordan året som helhet blir.»

Alt tekst
../../Static/img/external/planleggingprognose/slide1.png?v=3
../../Static/img/external/planleggingprognose/slide2.png?v=3
../../Static/img/external/planleggingprognose/slide3.png?v=3
../../Static/img/external/planleggingprognose/slide4.png?v=3
../../Static/img/external/planleggingprognose/slide5.png?v=3
../../Static/img/external/planleggingprognose/slide6.png?v=3
../../Static/img/external/planleggingprognose/slide7.png?v=3
../../Static/img/external/planleggingprognose/slide8.png?v=3
../../Static/img/external/planleggingprognose/slide9.png?v=3
;