Prøv BT360 gratis i 24 timer

Lager profil
En uventet feil oppstod. Kontakt brukersupport for assistanse.
Denne e-postadressen er allerede registrert.
Har du glemt passordet? Klikk Logg inn i toppmenyen og deretter Glemt Passord.
Ditt telefonnummer er allerede registrert på en bruker
Bruker opprettet. Du vil motta en e-post om kort tid med mer informasjon.

BT360 Budsjett

Verktøy for resultat- og likviditetsplanlegging, samt underlag for lånesøknader, investeringer, strategi- og kapitalplanlegging.

  • Historiske tall lastes inn på sekunder
  • Resultat, balanse, likviditet, kontantstrøm og nøkkeltall henger sammen
  • Fleksibel planlegging av inntekter, kostnader, lån / finansiering og investering / anleggsmidler (inntil 4 år)

NB! Dette verktøyet er foreløpig Excel-basert.

Verktøyet hjelper deg å sette tall på selskapets strategi, og bidrar til å gi et seriøst inntrykk av selskapet i dialog med banken, investorer og samarbeidspartnere.

Alt tekst
../../Static/img/external/likviditetsbudsjett_1.png
../../Static/img/external/langtids.png
../../Static/img/external/langtidsbudsjett/slide1.png
../../Static/img/external/langtidsbudsjett/slide2.png
../../Static/img/external/langtidsbudsjett/slide3.png
../../Static/img/external/langtidsbudsjett/slide4.png
../../Static/img/external/langtidsbudsjett/slide5.png
../../Static/img/external/langtidsbudsjett/slide6.png
../../Static/img/external/langtidsbudsjett/slide7.png
  • Resultat og likviditetsbudsjett måned for måned (12 mnd.)
  • Resultat, balanse, likviditet, kontantstrøm og nøkkeltall henger sammen
  • Stor fleksibilitet og mange simuleringsmuligheter – kredittider, kassekredittutnyttelse osv.
  • Enkelt å lage likviditetsprognose i samspill med Lederkildens rapporteringsverktøy "XLrapporten"
  • Gode rapporter og grafer med kommentarmuligheter

NB! Dette verktøyet er foreløpig Excel-basert.

Verktøyet gir deg kontroll på forventet utvikling måned for måned. Det er bedre å se et likviditetsbehov seks måneder i forkant mens det fremdeles er mulig å gjør noe med det…

Alt tekst
../../Static/img/external/likviditetsbudsjett_bilder.png
;