Prøv BT360 gratis i 24 timer

Lager profil
En uventet feil oppstod. Kontakt brukersupport for assistanse.
Denne e-postadressen er allerede registrert.
Har du glemt passordet? Klikk Logg inn i toppmenyen og deretter Glemt Passord.
Ditt telefonnummer er allerede registrert på en bruker
Bruker opprettet. Du vil motta en e-post om kort tid med mer informasjon.

BT360 Verdiberegning

Verktøy for verdiberegning av bedrifter. Med kvalitetssikrede metoder og beregninger kan du bruke tiden på de gode vurderingene.

  • Estimerer avkastningsverdi basert på normalresultatmetoden – støtte til risikovurdering og vurdering av normal inntjeningsevne
  • Beregner verdijustert egenkapital ved substansverdivurdering av mer-/mindreverdier i balansen
  • Dokumenterer beregningene og tilhørende forutsetninger
  • Rapport med kommentarfunksjonalitet

NB! Dette verktøyet er foreløpig Excel-basert.

«Verdiberegningsverktøyet hjelper deg å beregne tallmaterialet metodemessig riktig og presentere dette på en god måte. Du sparer tid på den tekniske gjennomføringen og kan i stedet fokusere på de skjønnsmessige vurderingene som kreves.»

Alt tekst
../../Static/img/external/verdivurdering1.png
../../Static/img/external/verdivurdering2.png
../../Static/img/external/verdivurdering3.png
../../Static/img/external/verdivurdering4.png
../../Static/img/external/verdivurdering5.png
../../Static/img/external/verdivurdering6.png
;