Kurs

I samarbeid med Revisorforeningen leverer BT360 nettbaserte kurs som er timegodkjent som obligatorisk etterutdanning for revisor og regnskapsfører.

E-Kursene har en praktisk tilnærming og passer også godt for rådgivere, bankmedarbeidere, økonomifunksjonen og andre med interesse for temaene.

Les mer og meld deg på e-kursene:
Salgsbilde

På forespørsel holder vi bedriftsinterne kurs.

kontakt@bt360.no

;